Recomandări pentru susținerea prezentării

Atunci când pregătiţi o prezentare, va trebui să fiţi atenţi la structura textului, legături şi tehnici de prezentare. Veţi găsi mai jos câteva idei, avertismente şi expresii de care vă puteţi folosi.


A. STRUCTURA TEXTULUI
Textele scrise şi vorbite urmează aceleaşi convenţii atunci când este vorba de structură: de obicei, acestea constau dintr-o introducere, un „corp”, şi un sfârşit.


Introducerea
Putem cita dintre ingredientele introducerii unor texte vorbite:
1. remarci generale care pregătesc terenul pentru discursul dvs., de exemplu, informaţii generale despre tema dvs., sau câteva remarci despre istoricul temei dvs. Un exemplu este începutul următor:
  ”În ultimii ani s-a remarcat un interes crescut privind delicvenţa juvenilă.”
2. o întrebare sau o remarcă neaşteptată care prinde imediat atenţia publicului dvs. (aceasta este o opţiune şi nu o cerinţă pentru o introducere reuşită!). Fiţi, totuşi, atent(ă) la acest fel de început. Dacă este adecvat, este foarte reuşit, dar poate foarte uşor să pară artificial şi inventat.
3. o enumeraţie pe scurt a ideilor pe care le veţi susţine, cunoscută şi sub numele de „spune vei spune”, însoţită, de preferinţă, de transparenţă în furnizarea aceloraşi informaţii. În acest mod îi oferiţi publicului dvs. informaţii vizuale şi auditive despre ce să aştepte şi atrageţi mai multă atenţie. O astfel de enumeraţie este o parte esenţială a oricărei introduceri.
”În următoarele zece minute voi vorbi despre trei probleme comune care stau în calea comunicării de zi cu zi. Voi începe prin a vă spune câte ceva despre nerespectarea gramaticii, urmat de o discuţie cu privire la folosirea greşită a cuvintelor, şi voi termina prin dezbaterea circumlocuţiunii.”
Câteva propoziţii pentru a vă începe discursul:
- Vă mulţumesc pentru prezentare/ cuvintele alese, Dle. Preşedinte…
- Aş dori să-mi încep discursul prin a …
- Mai întâi aş dori să fac câteva remarci privitoare la …
- Mai întâi aş dori să menţionez pe scurt …
- Să începem cu …


Corpul
Corpul textelor scrise şi vorbite constă în principalele idei pe care doriţi să le susţineţi, însoţite de un material vizual relevant şi de exemple. Este esenţial să se lege aceste idei în mod clar şi corespunzător, deoarece cuvintele de legătură vă evidenţiază linia argumentaţiei.
Atunci când vă pregătiţi corpul discursului, este bine să aveţi în vedere câteva tăieturi în caz de urgenţă, de exemplu, ar trebui să decideţi dinainte care sunt informaţiile pe care puteţi să le îndepărtaţi dacă nu mai aveţi la dispoziţie timp pentru a vă expune discursul. Nu lăsaţi niciodată deoparte ideile principale: v-aţi anunţat deja publicul că veţi vorbi despre acestea, iar dacă le lăsaţi deoparte puteţi părea prost pregătit.


Încheierea
Sfârşitul unui text vorbit este foarte important, deoarece informaţia oferită la sfârşit este, de obicei, cea pe care publicul şi-o va aminti cu siguranţă. În concluzie, aceasta este ultima ocazie a unui vorbitor şi cea mai bună pentru a-şi transmite informaţiile. De asemenea, încheierea îndeplineşte şi o necesitate psihologică: un discurs care se opreşte este, faţă de un discurs care se sfârşeşte, ca o masă bună fără felul trei.
Există mai multe moduri de a termina un discurs. Pentru scopurile dvs. sunt importante următoarele încheieri:
1. un rezumat scurt al ideilor principale pe care le-aţi prezentat.
2. o concluzie extrasă din materialul pe care l-aţi prezentat.
3. recomandări pentru o cercetare ulterioară/ pentru viitor în general.
Puteţi, desigur, să utilizaţi o combinaţie de diferite încheieri.
Dacă doriţi să evitaţi să vă lipsească cuvintele la sfârşitul discursului, formulaţi-vă cu atenţie propoziţia finală dinainte, sau spuneţi „Mulţumesc” sau „Vă mulţumesc că m-aţi ascultat”. Nu terminaţi niciodată cu „Asta a fost tot.”, pare neîndemânatic şi neîngrijit.

Câteva fraze cu care să vă sfârşiţi discursul:
- Îmi voi încheia acum discursul cu o scurtă privire către viitor.
- Aşa cum v-am prezentat …
- Doresc să închei această conferinţă spunând câteva cuvinte despre …
- Voi concluziona prin a spune că …
- Aş dori să conchid prin a afirma că …
- În concluzie, aş dori să repet că …
- Studiile ulterioare ar putea examina …
- Aceste studii ar putea să conducă, finalmente, la o înţelegere mai complexă a …

B. TEHNICI DE PREZENTARE


Tipurile de prezentare
Există trei tipuri de bază de prezentare: discursul improvizat, discursul ocazional, şi discursul scris. Prezentarea improvizată se face fără nici o pregătire, sau cu doar câteva minute de pregătire înainte. Prezentarea ocazională a fost pregătită, poate chiar scrisă înainte, dar se face cu ajutorul notiţelor. Ceea ce înseamnă că formularea, chiar dacă a fost exersată, este, totuşi, spontană, şi poate să se schimbe pe moment. Discursul scris, în sfârşit, se citeşte pur şi simplu de pe hârtie.
Atunci când vă pregătiţi discursul, va trebui să alegeţi modul în care îl veţi ţine, cu ajutorul notelor sau citindu-l de pe hârtie. Unul dintre motivele pentru care aţi putea alege să ţineţi un discurs scris ar putea fi acela că materialul dvs. e mult prea complicat pentru a fi prezentat în stilul ocazional. În al doilea rând, faptul că aveţi un manuscris pregătit meticulos, pe care să vă puteţi baza, ar putea să vă facă să aveţi mult mai multă încredere în dvs. Dacă încă nu aveţi o preferinţă personală faţă de un anumit tip de discurs, vă sfătuim să încercaţi ambele tipuri. În continuare veţi găsi câteva idei şi sfaturi pentru pregătirea şi ţinerea ambelor discursuri, ocazionale şi manuscrise.


1. Discursurile ocazionale
- Marele avantaj al discursului ocazional este spontaneitatea; menţineţi mult mai mult contactul cu publicul decât atunci când citiţi. Vă puteţi folosi de această spontaneitate reacţionând la privirile uimite ale publicului, sau făcând glume pe moment.
- Unele persoane consideră că le de ajutor să-şi scrie textul înainte şi să-l reducă la o listă de idei pe care să le menţioneze mai târziu. Dacă vreţi să faceţi aşa, scrieţi-vă discursul imaginându-vă că vă adresaţi, în acelaşi timp, publicului. Alte persoane preferă doar să-şi ia note şi să exerseze discursul de mai multe ori înainte.
- Dacă aveţi un reportofon sau o cameră video, înregistraţi-vă prezentarea de mai multe ori; astfel puteţi beneficia de feedback valoros, în special cu privire la pronunţia dvs., la viteza de vorbire şi la intonaţie.
- Nu luaţi notiţe prea detaliate, vă veţi putea pierde uşor şirul atunci când vorbiţi. Notiţele trebuie să fie scurte, folosiţi carioca şi aveţi în vedere folosirea de cartonaşe numerotate, astfel încât fiecare cartonaş să conţină o idee principală.
- Dacă nu vă scrieţi textul înainte, ci-l exersaţi oral, acordaţi o atenţie specială tranziţiilor de la introducere la partea principală a textului şi de la o idee la următoarea. Vedeţi, de asemenea, CUVINTE DE LEGĂTURĂ.
- Terminaţi-vă propoziţiile corect, nu le lăsaţi să se piardă în tăcere.
- Evitaţi folosirea cuvintelor de umplutură: „ăăăăă”, sau „bine” şi „OK” prea des.


2. Discursurile scrise
- Capcana cea mai comună pentru vorbitorii care citesc de pe textul scris este combinaţia dintre o viteză de vorbire prea mare, indusă de emoţie, o intonaţie plată şi absenţa pauzelor, ceea ce face ca discursul să fie, în cel mai bun caz, plictisitor, dacă nu de neînţeles. Antrenamentul suficient vă poate ajuta să evitaţi aceste probleme. Atunci când vă pregătiţi, găsiţi părţile propoziţiei care merg împreună, apoi subliniaţi cu carioca accentele pe propoziţii şi pe cuvinte. Pe urmă, fiţi conştient de propriile dvs. probleme în ceea ce priveşte pronunţia sunetelor şi intonaţia; subliniaţi-le şi pe acestea cu carioca. Dacă aveţi cuvinte pe care le consideraţi greu de pronunţat, spuneţi-le cu voce tare de mai multe ori, astfel încât să vă obişnuiţi să le spuneţi.
- Atunci când exersaţi cu un reportofon, fiţi atent în mod special la viteza de vorbire şi la pauze; subliniaţi cu carioca pauzele între şi dintre propoziţiile discursului dvs.
- Folosiţi scrisul la două rânduri, deoarece astfel discursul este mai uşor de citit; folosiţi, de asemenea, carioca.


Alte sfaturi pentru prezentare


1. Intonaţia
Intonaţia plată este plictisitor de ascultat, aşadar încercaţi să vorbiţi într-un mod animat. Dacă intonaţia dvs. este plată de la natură, nu vă forţaţi să o faceţi melodioasă; prima cerinţă a unei bune intonaţii este sunetul natural.
2. Limbajul corporal
Gesturile şi mişcările care vă susţin cuvintele vă fac mai interesant(ă) de privit. Evitaţi mişcările repetitive cu mâinile, braţele şi picioarele: acestea s-ar putea să distragă sau să irite publicul.
3. Contactul vizual
Încercaţi să menţineţi contactul vizual cu publicul dvs.; astfel îi faceţi să devină mai interesaţi să asculte discursul dvs. Stabilirea contactului vizual este mai uşoară atunci când vorbiţi pe nepregătite decât atunci când citiţi de pe o foaie.
4. Limita de timp
Există întotdeauna o limită de timp atunci când luaţi cuvântul în cadrul unei conferinţe. Exersaţi-vă vorbirea cu ajutorul unui cronometru, pentru a vă asigura că nu depăşiţi limita de timp; dacă este necesar, decideţi să daţi la o parte informaţii pentru a vă scurta discursul.


 

 

RAILF-Romcontrola 2016

De ce să vizitezi ?

- afli ultimele noutăți
- testezi ultimele soluții
- obții rapid și cu efort minim cele mai bune oferte
- faci networking
- interacționezi numai cu profesioniști

Ce poți obține ?

- un plus de competitivitate
- reduceri semnificative la produse și soluții exclusive
- cunoștiințe ștințiifice la Simpozion
- access la informație
- o experiență profesională de excepție

Newsletters


RAILF 2016

Vizualizare

RAILF 2015

02 Octombrie 2015 - vizualizare la acest link.
15 Septembrie 2015 - vizualizare la acest link.
28 Iulie 2015 - vizualizare la acest link.
10 Iulie 2015 - vizualizare la acest link.
05 Iulie 2015 - vizualizare la acest link.
29 Iunie 2015 - download format pdf

RAILF 2014

20 Ianuarie 2014 - download format pdf
20 Decembrie 2013 - download format pdf

RAILF 2012

27 Aprilie 2012 - download format pdf
18 Aprilie 2012 - download format pdf
21 Martie 2012 - download format pdf
15 Februarie 2012 - download format pdf
31 Ianuarie 2012 - download format pdf

RAILF 2011

28 Aprilie 2011 - download format pdf
11 Aprilie 2011 - download format pdf
17 Martie 2011 - download format pdf

 


Parteneri de eveniment

Biroul Roman de Metrologie Legala
CNR-CME

Parteneri media

Automatizari si Instrumentatie
Asociatia Generala a Inginerilor din Romania
Mesagerul Energetic
Tehnica si Tehnologie
Metrologie
Technomarket
tehnica-instalatiilor
Instalnews
Revista Energia
revista-de-electricitate
ACUE
RPIA